Bilety za przejazd autobusem już droższe!

Region, Bielsko-Biała, Gospodarka, Wiadomości, 04.01.2021 13:50,
1 stycznia 2021 r. wprowadzono nowy cennik biletów dla podróżujących autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej. Zmiany dotyczą także poszczególnych rodzajów biletów.
Bilety za przejazd autobusem już droższe!

Cena biletu jednorazowego z 3 zł (N-normalny) i 1,50 zł (U-ulgowy) wzrosła odpowiednio do 4 zł (N) i 2 zł (U);

cena biletu jednorazowego za przewóz bagażu, roweru, zwierzęcia wzrosła z 3 zł do 4 zł (utrzymana zostaje zasada, że zakup biletu nie obowiązuje pasażerów posiadających bilety miesięczne, okresowe oraz specjalne);
za bilet 60-minutowy, który dotąd kosztował 4 zł (N) i 2 zł (U) płacimy odpowiednio 5 zł (N) i 2,50 zł (U);
bilet jednodniowy zastąpiony został biletem 24-godzinnym (tj. ważnym na całej sieci komunikacyjnej przez 24 godziny od momentu skasowania), który kosztuje 14 zł (N) i 7 zł (U);
imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie podrożał z 34 zł (N) i 17 zł (U) na 40 zł (N) i 20 zł (U);
imienny bilet miesięczny na wszystkie linie podrożał z 100 zł (N) i 50 zł (U) na 110 zł (N) i 55 zł (U).


Od nowego roku wprowadzony został także nowy rodzaj biletu - jest to bilet 30-dniowy dostępny poprzez aplikacje mobilne SkyCash oraz moBiLET, w cenie 110 zł (N) i 55 zł (U) i ważny przez 30 dni od daty początkowej - określonej przez pasażera. Bilety 30-dniowe są dostępne w aplikacji z maksymalnie 14-dniowym okresem przedsprzedaży. W przypadku, gdy pasażer jako datę początku obowiązywania biletu wskaże dzień zakupu, bilet będzie obowiązywał od godziny zakupu do godz. 23.59 trzydziestego dnia od daty zakupu. Jeśli pasażer wskaże inną datę, bilet będzie obowiązywał od godz. 00.00 wskazanego dnia do godz. 23.59 trzydziestego dnia od daty początku obowiązywania biletu.

Bez zmian pozostają ceny weekendowego biletu rodzinnego Rodzina + - 10 zł, biletu specjalnego – imiennego biletu miesięcznego na wszystkie linie (ulgowego) - 36 zł oraz biletu specjalnego – imiennego biletu rocznego (ważnego od 1 stycznia do 31 grudnia) na wszystkie linie - 12 zł.

W nowym roku zniknęło natomiast kilka typów biletów. Od 1 stycznia 2021 r. wycofane zostały z dystrybucji następujące rodzaje biletów: bilet trzymiesięczny (na określoną linię oraz na wszystkie linie), bilet 7-dniowy na określona linię, bilet miesięczny na określoną linię, bilet miesięczny na wszystkie linie na okaziciela, bilet specjalny – imienny bilet miesięczny na określoną linię oraz socjalny bilet miesięczny i trzymiesięczny na wszystkie linie (ważny w dni robocze i soboty).

Co do wykorzystania od 1 stycznia 2021 r. biletów zakupionych w 2020 r., to bilety jednorazowe i czasowe są ważne z biletem dopłata o wartości 1 zł lub 0,50 zł, tj. pokrywającym różnicę pomiędzy dotychczasową a nową ceną biletu. Bilety dopłata można nabyć w punktach obsługi pasażera (kasach biletowych MZK) oraz w biletomatach. Są one dystrybuowane również w punktach handlowych prowadzących sprzedaż biletów MZK.

Wycofywane imienne bilety 7-dniowe na jedną linię zakupione w 2020 r. są honorowane w styczniu 2021 r. podczas przejazdów na linii, na którą zostały wykupione – do wygaśnięcia okresu ważności wskazanego na bilecie; imienne bilety 7-dniowe na wszystkie linie zakupione w 2020 r. są honorowane w styczniu 2021 r. do wygaśnięcia okresu ważności wskazanego na bilecie; wycofywane bilety okresowe na jedną linię – miesięczne oraz trzymiesięczne, zakupione w 2020 r. – od stycznia 2021 r. obowiązują wyłącznie na liniach, na które zostały zakupione, bilety miesięczne – do końca stycznia 2021 r., a bilety trzymiesięczne – do końca marca 2021 r.; bilety trzymiesięczne na wszystkie linie zakupione w 2020 r. są honorowane w 2021 r. zgodnie z okresem na nich wskazanym, nie dłużej niż do końca marca 2021 r.

Nie jest możliwe dokonywanie prolongaty (z uwagi na epidemię) biletów trzymiesięcznych zakupionych w 2020 r. na miesiące w 2021 r. Ważność zachowują wydane dotychczas legitymacje MZK do biletów okresowych, bez względu na określony na nich rodzaj biletu (trzymiesięczny/miesięczny), a także zakres obowiązywania (na określoną linię / na wszystkie linie).

Żadnym zmianom nie ulegają uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych. Utrzymana zostaje prerogatywa Junior – Senior wprowadzona 1 stycznia 2020 r., jako uprawnienie do przejazdów bezpłatnych dla:
• dzieci od urodzenia do 30 września roku, w którym kończą 7. rok życia – na podstawie dokumentów rodziców (opiekunów) lub dziecka, umożliwiających stwierdzenie wieku dziecka;
• osób, które ukończyły 65. rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).

Opłaty dodatkowe
W związku ze wzrostem ceny biletu jednorazowego normalnego na 4 zł od 1 stycznia 2021 r. opłata dodatkowa - dotycząca przejazdu bez ważnego biletu, jak również przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – uległa zwiększeniu ze 150 zł do 200 zł (jako 50-krotność biletu jednorazowego normalnego).

źródło: YUM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy