Koniec ulgi w bielskich przedszkolach

Region, Bielsko-Biała, Gospodarka, Wiadomości, 03.11.2020 13:39, Przedszkole nr 36, fot. Paweł Sowa/Wydział Prasowy
Rada Miejska Bielska-Białej na sesji 29 października podjęła uchwałę o zniesieniu od nowego roku kalendarzowego ulgi przedszkolnej.
Koniec ulgi w bielskich przedszkolach

Od 1 stycznia 2021 r. rodzice będą musieli zapłacić 1 zł za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu. Pięć pierwszych godzin pobytu dziecka jest bezpłatnych.

Powrót opłaty za dodatkowe godziny pobytu dziecka w przedszkolu – poza pięcioma pierwszymi - wynika z rosnących wydatków samorządów i spadających wpływów do budżetu miasta. To konsekwencje pandemii koronawirusa. Dodatkowe koszty generuje także konieczność wyposażenia placówek oświatowych w środki ochrony osobistej, płyny dezynfekcyjne oraz zatrudnienia dodatkowego personelu w związku z absencjami chorobowymi.

Zgodnie z Prawem oświatowym, przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Pobierana od rodziców opłata za przedszkole dotyczy godzin powyżej tego limitu - jest opłatą za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. Opłatę ustala rada gminy, a jej wysokość nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu ucznia w przedszkolu. Na mocy ustawy Prawo oświatowe rada gminy posiada również kompetencje do określania warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłaty.

W przyjętej przez Radę Miejską 29 października uchwale utrzymane zostało zwolnienie z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego wyłącznie uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ponieważ są oni objęci subwencją oświatową.

źródło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy