Nie ma zgody bielskich radnych na likwidację dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Bielsku-Białej

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, Gospodarka, Wiadomości, 15.05.2020 16:30, red
Rząd zaplanował zlikwidować m.in. dyspozytornię działającą w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym.
Nie ma zgody bielskich radnych na likwidację dyspozytorni pogotowia ratunkowego w Bielsku-Białej
- Plany likwidacji dyspozytorni budzą ogromne zaniepokojenie - mówi Adam Caputa, radny powiatowy i przewodniczący komisji porządku publicznego. Rada Powiatu Bielskiego sprzeciwia się planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej. Stanowisko przyjęte na majowej sesji trafi do ministra zdrowia i wojewody śląskiego.


Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od przyszłego roku w województwie śląskim mogą działać 2 z obecnych 5 dyspozytorni medycznych. Zniknąć ma m.in. dyspozytornia działająca w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym, która obejmuje swoim zasięgiem miasto Bielsko-Białą oraz powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki, zabezpieczając blisko 670 tysięcy mieszkańców.

- Jest to obszar specyficzny: o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, dużym rozdrobnieniu administracyjnym, na którym często występują powtarzalne nazwy miejscowości i przysiółków. To fakty, które wpływają bezpośrednio na szybkość i skuteczność podejmowanych interwencji, czyli na skuteczność ratowania życia ludzkiego - mówił na sesji przewodniczący Caputa. Helena Byrdy-Przybyła, przewodnicząca komisji zdrowia i polityki społecznej która opiniowała projekt uchwały poinformowała, że podobne stanowiska szykują się też w gminach powiatu bielskiego.


Uchwała została przyjęta przy 1 głosie wstrzymującym.

Jak informuje Wojciech Waligóra, dyrektor Bielskiego Pogotowia Ratunkowego Śląski Urząd Wojewódzki nie przedstawił do tej pory, gdzie mają znajdować się 2 dyspozytornie.

- Czas epidemii obnażył wiele funkcjonalności. Wystarczy sprawdzić, ile obowiązków zostało zrzucone na bielską dyspozytornię przez służby wojewody. Dzięki temu, że jest to lokalna dyspozytornia można to było w łatwy sposób przeprowadzić. Co będzie, gdy przyjdzie podobna sytuacja, a w województwie będzie działa tylko jedna dyspozytornia? - pyta retorycznie dyrektor Waligóra.

Obecnie w całym województwie śląskim funkcjonuje 5 dyspozytorni pogotowia ratunkowego. Według ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym od 2021 r. na Śląsku mają działać tylko 2.

Poniżej treść stanowiska Rady Powiatu Bielskiego

"STANOWISKO

w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego w Bielsku-Białej.

Mając na uwadze zbliżający się termin realizacji art. 25 a ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który brzmi „W województwie mazowieckim oraz w województwie śląskim wojewodowie mogą utworzyć i prowadzić dwie dyspozytornie medyczne”, Rada Powiatu w Bielsku-Białej wyraża sprzeciw wobec planowanego ograniczenia ilości dyspozytorni medycznych na terenie województwa śląskiego, a co za tym idzie planowanej likwidacji dyspozytorni medycznej funkcjonującej w strukturach Bielskiego Pogotowia Ratunkowego.

Funkcjonująca obecnie dyspozytornia medyczna, jako jedna z pięciu w województwie śląskim, obejmuje zasięgiem swojego działania obszar, na którym działają cztery samorządy terytorialne tj. powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki oraz miasto na prawach powiatu Bielsko-Biała i dysponuje 25 zespołami ratownictwa medycznego dla zabezpieczenia populacji ok. 670 tys. mieszkańców, zamieszkujących teren o powierzchni 2353,5 km2.

Planowane ograniczenie ilości dyspozytorni na terenie województwa śląskiego, które jest drugim co do ilości mieszkańców w kraju, do maksymalnie dwóch (zgodnie z cyt. na wstępie artykułem ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym), budzi duże zaniepokojenie co do sprawności działania w nowej formule - jako komórki organizacyjne urzędu wojewódzkiego, a przede wszystkim ze względu na konieczność „zbudowania” praktycznie od nowa zespołu ludzi, którzy zdecydują się wykonywać zajęcie wymagające ogromnej wiedzy oraz odporności na stres.

Działająca w Bielskim Pogotowiu Ratunkowym dyspozytornia medyczna to przede wszystkim doświadczeni, wykwalifikowani pracownicy, stale podnoszący swoje kwalifikacje, którzy wykonują pracę w odpowiednio przystosowanych pomieszczeniach przy użyciu specjalistycznego wyposażenia.

Ponadto bardzo dobra znajomość ukształtowania terenu objętego zakresem działania, jaką posiadają dyspozytorzy medyczni BPR, jest niezwykle ważna w przypadku zróżnicowanego ukształtowania terenu i dużego rozdrobnienia administracyjnego występującego na obszarze objętym działaniem dyspozytorni (często powtarzalne nazwy miejscowości, przysiółków, a także ulic). Ma to niebagatelny wpływ na prawidłowe i szybkie zdefiniowanie oraz jak najkrótszy czas dojazdu zespołu RM na miejsce zdarzenia.

Ważną sprawą, na którą trzeba zwrócić uwagę jest fakt, że w przeważającej części teren obsługiwany przez BPR znajduje się w obszarach górskich.

Mając na uwadze powyższe, Rada Powiatu w Bielsku-Białej wyraża sprzeciw wobec planowanych rozwiązań ustawowych oraz obawy o bezpieczeństwo zdrowotne populacji objętej obecnym zasięgiem działania, po 1 stycznia 2021 r.

Obawy co do planowanego zmniejszenia ilości dyspozytorni były wskazywane wielokrotnie organom odpowiedzialnym za prawidłowe funkcjonowanie systemu PRM na terenie województwa śląskiego, zarówno przez Zarząd Powiatu w Bielsku-Białej jak i Dyrekcję Bielskiego Pogotowia Ratunkowego."


źródło: Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy