Więcej pieniędzy z kasy miasta na wymianę kopciuchów

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, Gospodarka, Wiadomości, 19.02.2020 14:11,
Dużo zmian w bielskim programie zakładającym przyznawanie dotacji na wymianę piecy.
Więcej pieniędzy z kasy miasta na wymianę kopciuchów
Jak zapewniają bielskie władze, w tym roku znacznie przyspieszy wymiana kopciuchów na nowej, bardziej proekologiczne.

Dzięki decyzji prezydenta Jarosława Klimaszewskiego nie 275, a 450 kotłów będzie można wymienić w roku 2020 z pomocą dotacji z Urzędu Miejskiego.
Nowością jest między innymi rozszerzenie programu na właścicieli mieszań w budynkach wielorodzinnych, obowiązywanie programu na czas nieokreślony, a także wyłączenie z programu dopłat do kotłów na paliwo stałe.

18 lutego lutego Rada Miejska przyjęła regulamin udzielania dotacji dla osób fizycznych wymieniających sposób ogrzewania na bardziej ekologiczny w ramach znanego już miejskiego Kompleksowego programu ochrony powierza atmosferycznego w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery miasta Bielska-Białej.


- Uchwała zapewnia kontynuację dotychczasowych, wieloletnich (podejmowanych od roku 2009) działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w naszym mieście, poprzez wspieranie mieszkańców likwidujących stare kotły węglowe w domach jednorodzinnych. Uchwała rozszerza jednak zakres wsparcia także na indywidualne, własnościowe mieszkania w budynkach wielorodzinnych – mówi zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Energii Piotr Sołtysek.

Uchwała nie jest ograniczona - jak dotąd - do jednego roku, ale funkcjonować będzie bezterminowo, a jej finansowanie zapewniane będzie z budżetu miasta. Nadal istotnym źródłem finansowania programu będą pożyczki lub dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Możliwe będzie też skorzystanie z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

W odróżnieniu do lat poprzednich, obecny regulamin programu nie przewiduje dotacji na jakiekolwiek nowe kotły na paliwo stałe, nawet na kotły V klasy. Dotacje będzie można uzyskać na kotły gazowe, olejowe, pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne i podłączenie się do ciepła systemowego.

Kolejną nowością jest zwiększenie wysokości pojedynczej dotacji z dotychczasowego poziomu 70 proc. do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, co oznacza, że kwota maksymalnego dofinansowania wyniesie 8.000 złotych w przypadku większości realizowanych nowych kotłowni ekologicznych. Nowością jest też wprowadzenie wyższego dofinansowania dla zastosowania pomp ciepła do celów grzewczych. W tym przypadku ustalono maksymalny poziom kosztów kwalifikowanych na 20.000 zł, a maksymalną dotację na 16.000 zł.


Następna zmiana to zwiększenie do 50 puli wniosków, dla których prezydent miasta może zapewnić realizację poza kolejnością, jeśli będzie to uzasadnione społecznie, na przykład z racji wieku i stanu zdrowia wnioskodawców. Wprowadzono też zapisy dyscyplinujące osoby z kolejki odwlekające realizację zadania.
Uchwała wprowadza nową możliwość dofinansowania inwestycji w indywidualnych własnościowych lokalach w budynkach wielorodzinnych. Możliwość ta dotyczy lokali własnościowych w tych budynkach, wobec których nie ma planów podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej. Podłączenie do sieci ciepłowniczej całych budynków ma priorytet tam, gdzie to jest możliwe, i jest objęte osobnym programem uciepłownienia o bardzo atrakcyjnym poziomie dofinansowania.
Tę uchwałę Rada Miejska podjęła 22 głosami za, przy dwóch wstrzymujących się – radnych, którym nie podobało się wykluczenie z programu dotacji do kotłów węglowych V klasy.

Przyjęta również we wtorek druga uchwała mówi o zaciągnięciu częściowo umarzalnej pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 2.400.000 zł. Pożyczka pozwoli na modernizację w tym roku 300 kotłowni. Środki na modernizację 150 kolejnych kotłowni będą pochodzić z budżetu miasta. Dzięki temu możliwa będzie większa elastyczność realizacji programu oraz łatwiejsze będzie wykorzystanie umorzeń wcześniej zaciągniętych w WFOŚiGW pożyczek. Zasady udzielania pożyczek (oprocentowanie do 3 proc.) stanowią, że po spłaceniu połowy pożyczki można wnioskować o umorzenie do 45 proc. jej wysokości, pod warunkiem przeznaczenia środków własnych odpowiadających umarzanej kwocie na realizację gminnego programu ograniczenia niskiej emisji.

źródło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy