Nowy rok szkolny - jak to ma wyglądać?

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, Na sygnale, Wiadomości, 26.08.2020 09:08, fot. Paweł Sowa / Wydział Prasowy UMBB
Jest kilka wariantów.
Nowy rok szkolny - jak to ma wyglądać?

1 września rozpocznie się rok szkolny. Zgodnie z informacjami Ministerstwa Edukacji Narodowej, zajęcia mają odbywać się stacjonarnie, w salach lekcyjnych - z zachowaniem ogólnych wytycznych sanitarnych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektoratem Sanitarnym oraz Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Na ich podstawie dyrektorzy mogą już przygotowywać wewnętrzne regulaminy lub procedury funkcjonowania szkoły i placówki w czasie epidemii.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.


- Na obszarach, w których zostały wyodrębnione strefy z uwagi na większe ryzyko zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, przygotowaliśmy dodatkowe zalecenia, które dyrektor placówki może zastosować uwzględniając specyfikę swojej szkoły – zapowiedział 12 sierpnia minister edukacji Dariusz Piontkowski

Specjalne zalecenia dla dyrektorów szkół ze stref żółtej i czerwonej dotyczą m.in. higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, gastronomii, organizacji pracy burs/internatu, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły/internatu/bursy.

Dodatkowo dyrektor może ustalić elastyczne godziny przychodzenia klas do szkoły, np. co 5-10 minut. Wolno mu także ograniczyć do minimum przychodzenie do placówki i przebywanie w niej osób trzecich, wprowadzić obowiązek stosowania przez uczniów i pracowników maseczek, np. na korytarzach czy w szatni. Dyrektor może także wyznaczyć stałe sale lekcyjne dla każdej klasy, organizować zajęcia wychowania fizycznego na powietrzu wprowadzić zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych.

Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i wprowadzić kształcenie mieszane (wariant B) lub zdalne (wariant C) - po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

Wariant B
Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I-III – zajęcia stacjonarne, a starsze klasy zajęcia zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych uczniów lub niewielkich grup. Dla uczniów pozostających na kwarantannie, przewlekle chorych itp. dyrektor musi zorganizować naukę zdalną.

Wariant C
Dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w placówce.

Okres funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym nie powinien być dłuższy niż 14 dni, a dyrektor w porozumieniu z nauczycielami może na ten okres ograniczyć zakres treści materiału z poszczególnych przedmiotów.

Wprowadzenie żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie oznacza automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące powrotu uczniów do szkół można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja/Q-A-powrot-uczniow-do-szkol-i-placowek-1-wrzesnia-2020

Obecnie trwa ustalanie zasad funkcjonowania bielskich placówek oświatowych w warunkach epidemii.

źródło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy