Bielsko-Biała przystąpi do Aglomeracji Beskidzkiej. Po co?

Region, Bielsko-Biała, Polityka, Gospodarka, Wiadomości, 25.09.2019 11:44, red
We wtorek rada miasta podjęła uchwałę o powołaniu i przystąpieniu Bielska-Białej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego AGLOMERACJA BESKIDZKA. Czy dzięki temu, Miasto otrzyma kolejne miliony na inwestycje?
Bielsko-Biała przystąpi do Aglomeracji Beskidzkiej. Po co?

Stosowną uchwałę w tej sprawie, rada miasta podjęła we wtorek (24.09).

Inwestycje, które trwają

Miasto Bielsko-Biała od roku 2015 pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020), na zasadach wynikających z porozumienia, zawartego pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami ościennymi.

Podstawę porozumienia stanowiła uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Bielsko-Biała do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Bielsko-Biała a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.

- Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego (RIT SPd) stanowią odpowiedź na wymogi Komisji Europejskiej i prawa wspólnotowego w zakresie kierowania przez państwa członkowskie części alokacji środków europejskich na tzw. zintegrowane podejście terytorialne, w tym dla obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich i innych miast o znaczeniu regionalnym ie.- wyjaśnia Tomasz Ficoń, rzecznik prasowy w bielskim magistracie.

Alokacja środków RPO WSL 2014-2020 uzyskanych dla całego subregionu południowego na realizację RIT SPd wynosi 105 141 002,00 euro (ok. 452 106 000,00 zł), w tym 92 915 363,00 euro w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (projekty inwestycyjne) oraz 12 225 639,00 euro w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (projekty społeczne, „miękkie”).

Alokacja ta przeznaczona jest na realizację projektów z następującego zakresu:
- efektywność energetyczna oraz odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej;
- niskoemisyjny transport miejski i efektywne oświetlenie;
- gospodarka wodno-ściekowa;
- rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych;
- rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
- infrastruktura wychowania przedszkolnego i wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, infrastruktura i wsparcie kształcenia zawodowego oraz kształcenie ustawiczne;
- promocja samozatrudnienia oraz poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych;
- wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Miasto Bielsko-Biała otrzymało ze środków RIT SPd jak dotąd dofinansowanie w kwocie przekraczającej 102 mln zł na 13 projektów. Te projekty to m. in.:

- Rozwój Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Bielsku-Białej,
- Modernizacja bazy dydaktycznej dla kształcenia zawodowego w Bielsku-Białej
- Radosne przedszkolaki w Bielsku-Białej.

Kolejne miliony coraz bliżej

Biorąc pod uwagę planowane projekty Miasta przewiduje się, że w ramach RIT SPd 2014-2020 Bielsko będzie Beneficjentem środków w kwocie ok. 110-115 mln zł.

Zgodnie z projektem statutu powołane w subregionie południowym województwa śląskiego stowarzyszenie oprócz kontynuacji Regionalnych Inwestycji Terytorialnych realizowałoby szereg innych zadań związanych z finansowaniem wspólnych przedsięwzięć samorządów, z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Istotnym celem na początku działalności będzie identyfikacja wspólnych przedsięwzięć samorządów subregionu południowego oraz pozyskanie jak największych środków na ich realizację w ramach RIT 2021-2027 oraz innych mechanizmów finansowania inwestycji.

Przede wszystkim jednak stowarzyszenie reprezentowałoby interesy subregionu oraz poszczególnych gmin i powiatów – członków stowarzyszenia, w stosunku do organów administracji rządowej i samorządu województwa, a także innych podmiotów publicznych, gospodarczych i społecznych.

Zadaniem stowarzyszenia byłoby także wspieranie samorządności lokalnej i rozwijanie współpracy, wymiany informacji z innymi samorządami lokalnymi, samorządem wojewódzkim oraz parlamentarzystami. Szczegółowy zakres zadań wskazany jest w projekcie statutu Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Subregionu Południowego Województwa Śląskiego z siedzibą w Bielsku-Białej.

Czy wszyscy są zadowoleni z pomysłu powołania Aglomeracji Beskidzkiej?

- Tyle polityka, a rzeczywistość? Jest ona taka, że nasz region pasuje do Śląska jak pięść do nosa. Pewnych rzeczy oszukać się nie da. Uwarunkowania polityczne sprawiły, że stolicą Górnego Śląska stały się Katowice, które są też stolicą województwa śląskiego. Bielsko i Żywiec są zakorzenione w Małopolsce, tu były pola, lasy królewskie, na których nie pracowali chłopi tylko kmiecie. Potem teren ten był po zaborem austrackim, nie pruskim. Zaś prawowitą stolicą regionu, jakim jest Śląsk jest Wrocław. Widać to do dziś. Z Bielska-Białej i Żywca łatwiej można dostać się do Krakowa niż Katowic, Chorzowa czy Gliwic. Obchodzone hucznie na Górnym Śląsku 100-lecie Powstań Śląskich marginalnie dociera na Podbeskidzie w postaci "złotego pociągu". Tak więc Podbeskidzie z Żywiecczyzną tworzą z Górnym Śląskiem takie małżeństwo, które zostało zaaranżowane, więc trwa, ale wielkiego, namiętnego uczucia między go tworzącymi nie ma - komentarz mieszkańca Żywca.

fot. i źródło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy