Chcą zwalczać przemoc i uzależnienia

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, Polityka, Gospodarka, Na sygnale, Wiadomości, 06.09.2019 15:03, PAN
Chcą zwalczać przemoc i uzależnienia

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił Konkurs ofert na realizację zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w województwie śląskim w 2019 roku – 2 edycja.W ramach konkursu przewidziano dofinansowanie dwóch zadań konkursowych, w tym: upowszechnienie programów profilaktyki uzależnień o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w tym programów rekomendowanych oraz realizacja programów profilaktyki problemów alkoholowych i narkomanii oraz zachowań ryzykownych o naukowych podstawach lub dowiedzionej skuteczności.

W tej edycji konkursu przeznaczono łącznie 90 tys. zł. na dofinansowanie, w pierwszej edycji konkursu przeznaczono ponad 250 tys. zł. na dofinansowanie 11 zadań w ramach trzech obszarów. Do udziału w bieżącym konkursie, uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym.

Oferty wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie do dnia 10 września 2019 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10, II piętro, pok. 215 lub nadesłać pocztą pod wskazany adres. Decyduje data wpływu wniosku do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach.

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (e-mail: [email protected], tel. 32/ 730 68 91, 93).

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy