Uroczystość przekazania promes na dofinansowanie jednostek OSP