Redakcja

Redaguje zespół

kontakt: e-mail: [email protected]

Właścicielem portalu bielsko.mamNewsa.pl jest firma EMD Media.

Redakcja i Biuro Reklam: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b, lok. 412 (IV piętro)

Niezależny portal informacyjny mamNewsa.pl został wpisany do rejestru dzienników i czasopism Sądu Okręgowego w Krakowie.

Wszelkie uwagi i problemy związane z funkcjonowaniem portalu, w tym treści w nim zawartych, prosimy kierować na adres: [email protected] lub tel.: 512-813-677

Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów.