Zapora w Wilkowicach do rozbiórki!

Region, Bielsko-Biała, Gospodarka, Wiadomości, 10.06.2019 10:57, red
Zapora w Wilkowicach do rozbiórki!

Ze zbiornikiem w Wilkowicach sprawa jest co najmniej dziwna. Wybudowany został w 2013 roku. Został wtedy zalany wodą. Rok później zbiornik opróżniono i do maja tego roku stał pusty. Po intensywnych opadach deszczu w maju zbiornik został ponownie samoczynnie napełniony. Wkrótce pojawił się jednak problem. Stwierdzono, że konstrukcja zbiornika stwarza zagrożenie rozszczelnieniem i zalaniem okolicznych terenów. Przeprowadzono ewakuację ok. 100 osób.

Właśnie zapadła decyzja, że zbiornik zostanie rozebrany.

Decyzję o rozbiórce zapory podjął Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Oto jej treść:

DECYZJA nr 75/19
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 67 ust. 1 i art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst. Jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.), w sprawie nieodpowiedniego stanu technicznego zapory czołowej zbiornika retencyjnego usytuowanego w km 2 + 300 potoku Wilkówka w Wilkowicach
nakazuję
Przedsiębiorstwu Gospodarki Wodnej Wody Polskie rozbiórkę zapory czołowej zbiornika Wilkówka w Wilkowicach wraz z przepławką oraz urządzeniami stanowiącymi z nią całość techniczno-użytkową tj.: budowlą przelewowo-upustową z komorami czerpnymi i kanałem odprowadzającym, budynkiem sterowni, ubezpieczeniem czaszy zbiornika wraz z drogą technologiczną do celów pożarowych i uporządkowanie terenu po rozbiórce.
Do wykonania rozbiórki należy przystąpić w terminie do 1 października 2019 r., natomiast zakończyć rozbiórkę i uporządkować teren należy do 30 listopada 2021 r.
Zakresem niniejszej decyzji rozbiórkowej nie jest objęta zapora przeciwrumowiskowa w km 2 + 461 potoku Wilkówka, niecka wypadowa oraz elementy czaszy zbiornika stanowiące jednocześnie zabezpieczenie drogi gminnej ulicy Harcerskiej i mostu w ciągu na wysokości zbiornika.


Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy