Nagrody dla uzdolnionych uczniów

Region, Bielsko-Biała, Polityka, Wiadomości, 05.12.2020 18:00, PG
64.000 zł trafiło do najzdolniejszych bielskich uczniów. To pieniądze przyznane w ramach jednorazowych stypendiów prezydenta Bielska-Białej za szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2020.
Nagrody dla uzdolnionych uczniów

W tym roku z powodu pandemii koronawirusa nie odbyło się uroczyste spotkanie prezydenta Jarosława Klimaszewskiego z nagrodzonymi i ich rodzicami.

Jednorazowe stypendia po 1.000 zł każde trafiły do 24 uczniów szkół podstawowych i 40 uczniów szkół ponadpodstawowych. Aby je uzyskać, uczniowie szkół podstawowych musieli osiągnąć średnią ocen 5,0 oraz tytuł laureata konkursów na szczeblu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim. W szkole ponadpodstawowej uczeń musiał mieć średnią co najmniej 4,0 oraz tytuł laureata olimpiad, zwalniający z odpowiedniej części egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub z etapu pisemnego egzaminu zawodowego, lub tytuł laureata międzynarodowych konkursów, olimpiad lub turniejów z zakresu różnych dziedzin nauki, posiadających uznaną i znaczącą rangę. Takimi osiągnięciami należy wykazać się w roku poprzedzającym przyznanie stypendium w okresie od 1 września do 31 sierpnia.

Przyznawanie jednorazowych stypendiów uczniom szczególnie uzdolnionym uczęszczającym do szkół w Bielsku-Białej odbywa się na podstawie podjętych przez Radę Miejską uchwał w sprawie finansowego wspierania przez samorząd zdolnych uczniów. Takie wsparcie ma w Bielsku-Białej długoletnią tradycję. Pierwsze jednorazowe stypendia trafiły do uczniów w 2009 r. Od tej pory co roku prezydent miasta nagradza stypendiami uczniów osiągających ponadprzeciętne wyniki. Program służy wspieraniu uzdolnionych uczniów, których wiedza i edukacyjne osiągnięcia wykraczają ponad programowe wymagania szkół. Jego celem jest motywowanie uczniów do odkrywania własnych uzdolnień oraz do pracy nad ich rozwijaniem i pogłębianiem wiedzy, zachęcanie do uczestnictwa w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, a także popularyzowanie wyróżniających się uczniów, ich szkół i nauczycieli w środowisku lokalnym, by stawali się pozytywnymi wzorami dla innych i zwiększali aspiracje edukacyjne i aktywność wszystkich uczniów.

Program stypendialny zakłada również pracę z wybitnie uzdolnionymi uczniami, promowanie ich wyników, nagradzanie osiągnięć, a jednocześnie szkolenie nauczycieli z zakresu pracy ze zdolnym uczniem i współpracę z jego rodzicami. Po rozpoznaniu szczególnych uzdolnień ucznia szkoła opracowuje indywidualny program pracy z nim, może też proponować indywidualny tok nauki, zachęcać do udziału w kołach zainteresowań, a wyniki ucznia upowszechniać, eksponować i nagradzać. Formą nagrody są właśnie jednorazowe stypendia edukacyjne prezydenta miasta.


źródło: Urząd Miejskie w Bielsku - Białej

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy