Bielskie restauracje zostaną zwolnione z opłaty?

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, Gospodarka, Wiadomości, 07.02.2021 10:53, red
Na razie trwają konsultacje projektu uchwały.
Bielskie restauracje zostaną zwolnione z opłaty?
Do 16 lutego br. trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.


To ma być dodatkowa forma pomocy dla właścicieli restauracji, którzy od wielu miesięcy nie mogą prowadzić działalności stacjonarnej, a więc nie mogą także prowadzić sprzedaży alkoholu.

Udział w konsultacjach mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej, organizacje pozarządowe i inne wymienione w zarządzeniu prezydenta miasta zawartym w załączniku.

Uwagi i opinie w sprawie projektu uchwały można zgłaszać poprzez formularz interaktywny zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego pod adresem https://bielsko-biala.pl/konsultacje/konsultacje-z-mieszkancami, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] lub składać skrzynki podawczej znajdującej się przed wejściem do budynku Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, przy pl. Ratuszowym 6.
Konsultacje rozpoczęły się 2 lutego i potrwają do 16 lutego br.

Projekt konsultowanej uchwały:

Rada Miejska postanawia
§ 1.
Zwolnić z drugiej i trzeciej raty opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi należnej w 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, wnoszonej w terminie do 31maja i 30 września 2021 r.

§ 2.
Zwrócić 2/3 opłaty wniesionej przez przedsiębiorców jednorazowo za rok 2021 w terminie do 31 stycznia 2021 r. za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


źródło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy