reklama

Bielsko-Biała ma najlepsze powietrze w województwie

Region, Bielsko-Biała, Żywiec, MAGAZYN, Wiadomości, 07.11.2023 10:14,
Bielsko-Biała ma najlepsze powietrze w województwie śląskim – wynika z raportu Działania Województwa Śląskiego zmierzające do poprawy jakości powietrza – realizacja zapisów uchwały antysmogowej oraz Programu Ochrony Powietrza.
Bielsko-Biała ma najlepsze powietrze w województwie

Raport ujrzał światło dzienne podczas konferencji Rekomendacje dotyczące obowiązków jednostek samorządu terytorialnego związanych z wdrażaniem uchwały antysmogowej, zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego i Śląski Związek Gmin i Powiatów 19 października w sali Sejmu Śląskiego w Katowicach.

Pełnomocniczka marszałka województwa śląskiego ds. strategii w obszarze klimatu i środowiska i jednocześnie zastępczyni dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych Anna Bogusz przedstawiła raport, a w nim wyniki corocznych ocen jakości powietrza w województwie śląskim zgodnie z wymogami Programu Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego. Wykazały one, że na obszarze województwa występują znaczne przekroczenia dopuszczalnych poziomów pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz docelowego poziomu benzo(a)pirenu. Największy wkład w zanieczyszczenie powietrza na terenie województwa ma sektor komunalno-bytowy - 66 procent, przemysł – 14 procent, a także transport - 5 procent. Obciążenie dla atmosfery i środowiska stanowią również hałdy i wyrobiska – 10 procent - oraz rolnictwo i inne działania - łącznie 5 procent.


Jako działania naprawcze tej sytuacji wskazano ograniczenie emisji z instalacji na paliwa stałe o mocy do 1 MW i poprawę efektywności energetycznej, edukację ekologiczną związaną z ochroną powietrza, kontrolę przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego oraz zakazu spalania odpadów, a w aglomeracji górnośląskiej dodatkowo ograniczenie emisji z sektora transportu.

Analizy aktualizacji Programu Ochrony Powietrza wykazały, że osiągnięcie poprawy jakości powietrza zapewni przestrzeganie zapisów uchwalonej w 2017 roku przez sejmik wojewódzki uchwały antysmogowej dla województwa śląskiego. W okresie 2017-2022 zlikwidowano 27 procent starych i nieefektywnych źródeł ciepła, co miało znaczący wpływ na polepszenie wskaźników zanieczyszczeń powietrza.

Prezentują to poniższe mapki dotyczące przestrzennego rozkładu wartości średniorocznego stężenia zanieczyszczeń:


We wszystkich trzech wskaźnikach widać zdecydowaną poprawę w ciągu ostatnich pięciu lat.

Warto dodać, że szczególną uwagę pełnomocniczki podczas konferencji w Katowicach zwróciła jakość powietrza, jakim oddychają mieszkańcy naszego miasta.

- Mieszkańcy Bielska-Białej mogą się cieszyć, bo miasto na mapie prezentującej PM10 jest na zielono – stwierdziła Anna Bogusz.

Pomiary powietrza w Bielsku-Białej dokonywane regularnie na stacjach meteorologicznych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykazały, że występują jedynie 10-procentowe przekroczenia w zakresie pyłu PM2,5 za co odpowiedzialny jest przede wszystkim transport. W stosunku do normy 4-krotnie wyższy jest wskaźnik benzo(a)pirenu, choć w odniesieniu do lat poprzednich zmalał blisko 2-krotnie. Pył zawieszony PM10 oraz tlenki azotu tzw. NOx są już dużo poniżej normy, a liczba dni w roku z przekroczeniem poziomu dopuszczalnego PM10 systematycznie spada (w 2022 r. było takich dni 28).

Jakość powietrza w Bielsku-Białej badana jest w trzech punktach pomiarowych GIOŚ:
- PM10 – pomiary automatyczne - stacja GIOŚ przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej
- PM2,5 – pomiary manualne – stacja GIOŚ przy ul. Sterniczej
- B(a)P – pomiary manualne – stacja GIOŚ przy ul. Zofii Kossak-Szczuckiej.


źrodło: UM Bielsko-Biała

Zobacz także

Napisz komentarz

Redakcja mamNewsa.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy Internautów. Prosimy o kulturalną dyskusję i przestrzeganie regulaminu portalu. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane. Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu. Wszelkie problemy z funkcjonowaniem portalu, usterki, uwagi, zgłoszenia błędów prosimy kierować na: [email protected]

Musisz być zalogowany, aby dodawać komentarze.

Brak komentarzy